Hem

main_img1Välkommen till  Trygg Hälsa

Vård för en ökad livskvalitet

Vi är en läkarorganisation som har mångåriga vårdavtal med Stockholms läns landsting (SLL). Vi utför läkartjänster enligt avtal med SLL och har samverkansavtal med kommuner och stadsdelar.

För kvalitetssäkring inom (alla delar) i vår verksamhet har vi avtal med Öhrlings Pricewaterhouse Coopers för ekonomi och TechTrade AB för IT-struktur.

Vi har avtal med SLL samt
samverkansavtal med
kommuner och stadsdelar.

Avtal med PwC
och TechTrade

Vi är miljöcertifierade
enligt ISO 14001:2004

 

Hem