Hem

main_img1Välkommen till  Trygg Hälsa

Vård för en ökad livskvalitet

Vi är en läkarorganisation som har mångåriga vårdavtal med Stockholms läns landsting (SLL) och Tiohundranämnden i Norrtälje. Vi utför läkartjänster enligt avtal med SLL och Tiohundranämnden och har samverkansavtal med kommuner och stadsdelar.

För kvalitetssäkring inom (alla delar) i vår verksamhet har vi avtal med Öhrlings Pricewaterhouse Coopers för ekonomi och Advance AB för IT-struktur.

Vi har avtal med SLL samt
samverkansavtal med
kommuner och stadsdelar.

Avtal med Öhlings PWC
och TechTrade

Vi är miljöcertifierade
enligt ISO 14001:2004

intertekISO_small