Om oss

Från och med 1 maj 2019 tar vårdgivaren Trygg Hälsa över husläkarmottagningen på Stockholms Sjukhem. Överlåtelsen innebär att Trygg Hälsa tar över ansvaret för samtliga patienter som är listade på mottagningen. 

Kungsholmen Husläkarmottagning är en privat vårdcentral som erbjuder vård på Kungsholmen. På vår husläkarmottagning på Mariebergsgatan 22 kan du träffa kunniga läkare och sjuksköterskor för undersökningar, provtagning och vaccination. Vår ambition är att erbjuda personlig och tillgänglig vård för hela familjen.

Vårdcentralen är även miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004 och vi följer en utarbetad miljöpolicy.

Vi är ett vårdföretag som har mångåriga vårdavtal med Stockholms läns landsting (SLL). Vi utför uppdrag inom husläkarverksamhet enligt avtal med SLL och har samverkansavtal med kommuner och stadsdelar.

Vi inom Kungsholmen Husläkarmottagning arbetar efter de värdegrunder som är fastställda inom vården. Vi är en läkarorganisation som har målsättningen att ge våra patienter en god vård för en ökad livskvalitet och se till att individuella patientbehov tillgodoses. 

Hälso- och sjukvårdslagen vilar på en humanistisk människosyn som innebär att alla människor är unika och har lika värde utifrån sin blotta existens och inte utifrån sina funktioner.