Referenser

tjanster-1-768x340Referenser

Vi är en läkarorganisation som har mångåriga vårdavtal med Stockholms läns landsting (SLL).Vi utför läkartjänster enligt avtal med SLL och har samverkansavtal med kommuner och stadsdelar.

Uppdrag:

  • Läkarinsatser i särskilda boenden
  • Stockholms läns landsting

Utbildning:

  • Utbildning för anhöriga till de äldre mest sjuka
  • Utbildning för personal inom kommunal omsorg

Hälsoprofil:

  • Utbildning för anhöriga till de äldre mest sjuka

 

Vi har avtal med SLL samt
samverkansavtal med
kommuner och stadsdelar.

Avtal med Öhlings PWC
och TechTrade

Vi är miljöcertifierade
enligt ISO 14001:2004

intertekISO_small