Referenser

tjanster-1-768x340Referenser

Vi är en läkarorganisation som har mångåriga vårdavtal med Stockholms läns landsting (SLL).Vi utför läkartjänster enligt avtal med SLL och har samverkansavtal med kommuner och stadsdelar.

Uppdrag:

  • Läkarinsatser i särskilda boenden
  • Stockholms läns landsting

Utbildning:

  • Utbildning för anhöriga till de äldre mest sjuka
  • Utbildning för personal inom kommunal omsorg

Hälsoprofil:

  • Utbildning för anhöriga till de äldre mest sjuka